HÉT KENNIS- EN EXPERTISEPLATFORM
VOOR ONDERNEMENDE FAMILIES

WAAROM HET NEDERLANDS GILDE VAN FAMILIEBEDRIJFSSPECIALISTEN (NGFB)?

Familiebedrijven en ondernemende families spelen een essentiële maatschappelijke en economische rol in de Nederlandse samenleving. Familiebedrijven zijn gericht op het doorgeven van het bedrijf aan de volgende generatie. Daarmee staat niet winstmaximalisatie op de korte termijn centraal, maar continuïteit en het aanpassingsvermogen aan de veranderende omstandigheden. Wij geloven dat het de familie is die haar bedrijf uniek maakt en dat zij de ondersteuning van professionals verdient die dat onderkennen en daar hun specialisme van hebben gemaakt.

Welke vraag heeft u?

Voorbeelden van onderwerpen waarmee u bij onze familiebedrijfsspecialisten terecht kunt:

VISIE VAN HET NGFB

Wij geloven dat het de familie is die haar bedrijf uniek maakt en dat zij de ondersteuning van professionals verdient die dat onderkennen en daar hun specialisme van hebben gemaakt.

Onafhankelijkheid

Het NGFB is óók de beroepsvereniging voor de onafhankelijke familiebedrijfsspecialist. Wij vinden het belangrijk dat familiebedrijven en ondernemende families de juiste expertise, advisering en begeleiding kunnen vinden bij vraagstukken over bedrijf, eigendom en de achterliggende familie. Als de juiste specialisten en adviseurs betrokken zijn bij het familiebedrijf draagt dat bij aan de continuïteit van de ondernemende familie en hun onderneming.

Wie zijn de leden van NGFB?

Onze leden voldoen aan de volgende eisen:

  • Zij bezitten specifieke kennis en expertise over vakgebieden vanuit de drie perspectieven van het familiebedrijf: het bedrijf, het eigendom en de familie;
  • Zij houden zich aan de NGFB-gedragscode;
  • Zij zijn onafhankelijk in hun praktijk.

Onze leden werken wanneer nodig samen. Ieder heeft een eigen specialisme en is (voor zover voorgeschreven) aangesloten bij de betreffende beroepsorganisaties. Deze organisaties stellen bepaalde kwaliteitseisen, waaronder (verplichte) bijscholing.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden en is onder meer verantwoordelijk voor de oprichting en instandhouding van de vereniging, het huishoudelijk reglement en de juridische aspecten.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Renée de Kuyper, voorzitter – voorzitter@ngfb.nl

Gérard Lentz, secretaris/penningmeester – secretaris@ngfb.nl

Maike van der Donk, algemeen bestuurslid – bestuurslid@ngfb.nl

Secretariaat van het NGFB – secretariaat@ngfb.nl

De raad van advies

De Raad van Advies bestaat uit drie personen en adviseert het bestuur en de vereniging bij het verwezenlijken van haar doelstellingen en bedoelde groei.

De huidige Raad van Advies bestaat uit:

Jan Renier Swinkels, voorzitter – toezichthouder en voormalig CEO Royal Swinkels Familiy Brewers

Claudia van den Pol, lid – CEO van de Royal APOLLO Group

Mira Bloemen-Bekx, lid – Professor Hanze Hogeschool