HÉT KENNIS- EN EXPERTISEPLATFORM
VOOR ONDERNEMENDE FAMILIES

WAAROM IS HET NEDERLANDS GILDE VAN FAMILIEBEDRIJFSSPECIALISTEN (NGFB) OPGERICHT?

Familiebedrijven en ondernemende families spelen een essentiële maatschappelijke en economische rol in de Nederlandse samenleving. Familiebedrijven zijn gericht op het doorgeven van het bedrijf aan de volgende generatie. Daarmee staat niet winstmaximalisatie op de korte termijn centraal, maar continuïteit en het aanpassingsvermogen aan de veranderende omstandigheden.

Wij geloven dat het de familie is die haar bedrijf uniek maakt en dat zij de ondersteuning van professionals verdient die dat onderkennen en daar hun specialisme van hebben gemaakt.

WAT DOET HET NGFB VOOR ONDERNEMENDE FAMILIES?

Het NGFB is een platform vóór de ondernemende familie die vanuit het perspectief van continuïteit op zoek is naar expertise en begeleiding bij vraagstukken die zij heeft over bedrijf, eigendom en familie. Het NGFB biedt een overzicht op welke onderwerpen er expertise beschikbaar is.

Voorbeeldvraag

Voorbeelden van onderwerpen waarmee u bij onze familiebedrijfsspecialisten terecht kunt

Overdracht en opvolging

Governance

Bedrijfswaardering, verkoop en overnames

Werving & Selectie en (Ontwikkel)assessments

Maatschappelijke doelen

Harmonie in de familie

De onderneming

Bijeenkomsten

En verder zijn er nog diverse andere onderwerpen waarmee u bij een van de specialisten terecht kunt.

Onafhankelijkheid

Het NGFB is óók de beroepsvereniging voor de onafhankelijke familiebedrijfsspecialist. Wij vinden het belangrijk dat familiebedrijven en ondernemende families de juiste expertise, advisering en begeleiding kunnen vinden bij vraagstukken over bedrijf, eigendom en familie. Als de juiste specialisten betrokken zijn draagt dat bij aan de continuïteit van de ondernemende familie en hun onderneming.

Wie zijn de leden van NGFB?

De leden van de beroepsvereniging voldoen aan de volgende eisen:

  • Ze bezitten specifieke kennis en expertise over vakgebieden vanuit drie perspectieven: bedrijf, eigendom en familie;
  • Ze houden zich aan de NGFB-gedragscode;
  • Ze zijn onafhankelijk in hun praktijk.

De aangesloten specialisten werken wanneer nodig samen. Ieder heeft een eigen specialisme en is (voor zover noodzakelijk) aangesloten bij verschillende beroepsorganisaties. Deze organisaties stellen bepaalde kwaliteitseisen en zorgen voor bijscholing.