HÉT KENNIS- EN EXPERTISEPLATFORM
VOOR ONDERNEMENDE FAMILIES

WAAROM HET NEDERLANDS GILDE VAN FAMILIEBEDRIJFSSPECIALISTEN (NGFB)?

Familiebedrijven en ondernemende families spelen een essentiële maatschappelijke en economische rol in de Nederlandse samenleving. Familiebedrijven zijn gericht op het doorgeven van het bedrijf aan de volgende generatie. Daarmee staat niet winstmaximalisatie op de korte termijn centraal, maar continuïteit en het aanpassingsvermogen aan de veranderende omstandigheden. Wij geloven dat het de familie is die haar bedrijf uniek maakt en dat zij de ondersteuning van professionals verdient die dat onderkennen en daar hun specialisme van hebben gemaakt.

WAT DOET HET NGFB VOOR ONDERNEMENDE FAMILIES?

Het NGFB is een platform vóór de ondernemende familie en het familiebedrijf die vanuit het perspectief van continuïteit op zoek is naar expertise en begeleiding bij vraagstukken die zij heeft over bedrijf, eigendom en familie. Het NGFB biedt een overzicht op welke onderwerpen er expertise beschikbaar is.

Welke vraag heeft u?

Voorbeelden van onderwerpen waarmee u bij onze familiebedrijfsspecialisten terecht kunt

Overdracht en opvolging

Governance

Bedrijfswaardering, verkoop en overnames

Werving & Selectie en (Ontwikkel)assessments

Maatschappelijke doelen

Harmonie in de familie

De onderneming

Familiebijeenkomsten

En verder zijn er nog diverse andere onderwerpen waarmee u bij een van de specialisten terecht kunt.

Onafhankelijkheid

Het NGFB is óók de beroepsvereniging voor de onafhankelijke familiebedrijfsspecialist. Wij vinden het belangrijk dat familiebedrijven en ondernemende families de juiste expertise, advisering en begeleiding kunnen vinden bij vraagstukken over bedrijf, eigendom en de achterliggende familie. Als de juiste specialisten en adviseurs betrokken zijn bij het familiebedrijf draagt dat bij aan de continuïteit van de ondernemende familie en hun onderneming.

Wie zijn de leden van NGFB?

Onze leden voldoen aan de volgende eisen:

  • Zij bezitten specifieke kennis en expertise over vakgebieden vanuit de drie perspectieven van het familiebedrijf: het bedrijf, het eigendom en de familie;
  • Zij houden zich aan de NGFB-gedragscode;
  • Zij zijn onafhankelijk in hun praktijk.

Onze leden werken wanneer nodig samen. Ieder heeft een eigen specialisme en is (voor zover voorgeschreven) aangesloten bij de betreffende beroepsorganisaties. Deze organisaties stellen bepaalde kwaliteitseisen, waaronder (verplichte) bijscholing.