VISIE VAN HET NGFB

Wij geloven dat het de familie is die haar bedrijf uniek maakt en dat zij de ondersteuning van professionals verdient die dat onderkennen en daar hun specialisme van hebben gemaakt.

HOE WERKT HET NGFB

Leden van het Nederlandse Gilde van Familiebedrijfsspecialisten ondertekenen een gedragscode waarin de volgende kernwaarden centraal staan:

 • Openheid: leden staan open voor en nemen de ruimte om met elkaar en van elkaar te kunnen leren. Voor familiebedrijven en ondernemende families stellen wij ons netwerk beschikbaar, zodat zij vrij en weloverwogen kunnen kiezen voor de professionele adviseur en specialist die bij hen past.
 • Integriteit: leden hebben zelfstandig toegang tot familiebedrijven. Het matchingproces met onze leden doet de familie of het bedrijf zelf.
  NGFB doet geen suggesties en is niet verantwoordelijk voor keuze voor een familiebedrijfsspecialist, de werkwijze van de familiebedrijfsspecialist en het eindresultaat.
 • Onafhankelijk: leden dienen geen ander belang dan dat van familiebedrijven. Autonomie van de adviespraktijk staat hierbij centraal.
 • Coöperatie: leden werken samen. Zij bewaken een gezonde balans tussen geven en nemen en zijn bereid om te delen.
 • Duurzaamheid: leden stellen de duurzaamheid van relaties met families en bedrijven centraal. Dit betekent dat adviezen van onze leden,
  families en hun bedrijven in staat stellen zich zelfstandig verder te ontwikkelen. In alles wat wij doen hanteren we de menselijke maat.
  De vraag: ‘Welk verschil maken we in het leven van families en hun bedrijf?’ is voor onze leden leidend.

De voordelen van lidmaatschap van het NGFB

 • Toegang en zichtbaarheid vergroten naar ondernemende families en andere stakeholders van het familiebedrijf;
 • Vermelding met de eigen expertise op de NGFB-website;
 • Collegiaal overleg voor professionele groei en ontwikkeling;
 • Een onafhankelijke stem zijn voor beleidsmakers over familiebedrijven;
 • Meewerken aan het professionaliseren van het vak van adviseur en specialist voor het familiebedrijf;
 • Gemakkelijk toegang tot andere adviseurs die je kunt betrekken in opdrachten zonder dat er een gevoel van concurrentie is;
 • Toegang tot het jaarlijkse NGFB-congres;
 • Het voeren van het NGFB-logo op jouw website.

Wat verwachten we van leden van het NGFB

 • Onafhankelijkheid staat zeer hoog in het vaandel. Dat betekent dat je niet afhankelijk bent van collega’s voor werk;
 • Samen de vereniging opbouwen;
 • Bijwonen van kennissessies en participeren in een intervisiegroep; de vereniging verplicht haar leden jaarlijks deel te nemen aan kennis- en intervisiebijeenkomsten. Door het delen van kennis, ervaring en werkwijze houden wij elkaar scherp;
 • Je bent bereid je steentje bij te dragen binnen de vereniging, staat open voor vragen van andere leden en deelt relevante ervaringen met hen;
 • Bijdrage van een jaarlijkse contributie € 750,- en eenmalige administratiekosten € 50,-.

Werkgroepen het NGFB

In het NGFB zijn verschillende werkgroepen actief:

 • Toelating houdt zich bezig met de ledenwerving en toelating.
 • Samenwerkende partners & Fondsenwerving houdt zich bezig met het opzetten en organiseren van het netwerk rondom de vereniging en het werven van voldoende inkomsten;
 • Communicatie draagt zorg voor de huisstijl, de inzet van communicatiemiddelen en de website van de vereniging;
 • Programma organiseert de bijeenkomsten van het NFGB. Deze bijeenkomsten kunnen voor NGFB leden zijn en ook voor ondernemende families;
 • Kennis & Ontwikkeling ontwikkelt een educatieprogramma voor NGFB leden.

Wil je als lid meewerken in een van de werkgroepen? Stuur een bericht aan info@ngfb.nl

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vier bestuursleden en is onder meer verantwoordelijk voor de oprichting en instandhouding van de vereniging, het huishoudelijk reglement en de juridische aspecten.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Renée de Kuyper, voorzitter – voorzitter@ngfb.nl

Gérard Lentz, secretaris – secretaris@ngfb.nl

Jos Hendrickx, penningmeester – penningmeester@ngfb.nl

Maike van der Donk, algemeen bestuurslid – bestuurslid@ngfb.nl

Secretariaat van het NGFB – secretariaat@ngfb.nl

Interesse om lid te worden?

Heb je interesse om als familiebedrijvenspecialist de vereniging te versterken? Je kunt lid worden van het NGFB als je serieus met je vak bezig bent. En als je je kunt vinden in de voordelen en de verwachtingen van onze vereniging.

Verstuur het formulier, daarna nemen we contact met je op.